ข้อมูลทั่วไป   บุคลากร   หมายเลขโทรศัพท์   แผนที่   เว็บบอร์ด   ลูกค้าสัมพันธ์   เมล์มิตรผล   แผนผังเว็บไซต์  
    ข้อมูลทั่วไป   บุคลากร   หมายเลขโทรศัพท์   แผนที่   เว็บบอร์ด   ลูกค้าสัมพันธ์   เมล์มิตรผล   แผนผังเว็บไซต์  
 
หน้าหลัก

 

บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด

ตั้งอยู่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ถ.บัวขาว-โพนทอง ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

 

ตราสัญลักษณ์

 

วิสัยทัศน์องค์กร

เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ในอุตสาหกรรมน้ำตาลและชีวพลังงาน

โดยการปฎิรูปเทคโนโลยีและการจัดการ

 

ปรัชญาองค์กร

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เชื่อในคุณค่าของคน

ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

 
 
copyright © 2008 All rights Reserved.